Poradnik

Podłoże do rekultywacji gruntu

<< Powrót

Podłoże do rekultywacji gruntu może być użyte wszędzie tam, gdzie nie ma dostatecznie dobrych warunków do uprawy roślin, na skutek zniszczenia warstwy gleby urodzajnej.

Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku przywracania jakości gleb na terenach po budowie domu. Może też wspomóc wzrost roślin na glebach wyjałowionych.

Warunkiem skuteczności działania podłoża, jest jego dokładne przemieszanie z wierzchnią warstwą gleby, po uprzednim uprzątnięciu ewentualnych zanieczyszczeń, jak resztki gruzu, kamienie itp. Po wyrównaniu tak przygotowanego gruntu, otrzymujemy miejsce gotowe na przyjęcie roślin.

Podłoże do rekultywacji, to najprostszy sposób, aby przemienić nieużytek, w tętniącą życiem oazę.

Pobierz poradnik w pliku PDF

Inne porady

Oferta

Oferta
Oferta
Oferta